| Historia filmu 16mm i innych amatorskich formatów filmowych |

Laboratorium Filmowe 8mm & 16mm

W A R A K O M S K I   L A B O R A T O R I U M     F I L M O W E     8 m m     1 6 m m     U L .     Ł O K I E T K A     7 8     1 6 - 4 0 0     S U W A Ł K I
K O N T A K T :     e - m a i l     r e d a k c j a @ a w a n s . n e t     t e l e f o n     5 0 8 7 0 1 0 3 4

Wywoływanie filmów Super8, 16mm, proces E-6

Przykłady wywołania w procesie E-6

Jak zlecić wywołanie filmu

Cennik

Warunki wywoływania filmów przeterminowanych

Gdzie można kupić filmy DS8, Super8 i 16mm

Wywoływanie filmów z kamery barwnych wywoływanych w procesie E-6 - Cennik

Usługa Koszt Uwagi
Uwaga! Koszty odesłania filmu oraz przecięcia i sklejenia filmu 2x8mm i DS8 nie są wliczone w cenę wywołania.
Filmy barwne wywoływane w procesie E-6
Wywołanie filmu Super8 o długości 15m lub 10m (kasetka) 100 zł
Wywołanie filmu 2x8mm o długości 7,5m 100 zł długość po wywołaniu - 15m filmu 8mm
Wywołanie filmu DS8 o długości 10m 100 zł długość po wywołaniu - 20m filmu Super 8mm
Wywołanie filmu 16mm o długości 30,5m 200 zł Uwaga. Film 16mm będzie przecięty na 2 odcinki po 15 metrów!
Usługi dodatkowe
Koszt odesłania filmu do klienta - do 3 filmów. Poczta Polska, list polecony priorytetowy12 zł
Koszt odesłania filmu do klienta - od 4 do 7 filmów. Poczta Polska, paczka pocztowa priorytetowa14 zł
Przecięcie wzdłuż filmu 2x8mm lub DS8 na dwa odcinki 8mm plus sklejenie 10 zł
Wykonanie jednej sklejki klejem firmy KODAK 5 zł
Szpulka na 15 metrów filmu 8mm, prod. Germany 15 zł Jak wygląda szpulka - link

Przykłady wywołania w procesie E-6

WITTNER CHROME 200D 16mm WITTNER CHROME 200D 16mm WITTNER CHROME 200D 16mm
Film 16mm WITTNER CHROME 200D. Film nakręcany z obiektywem anamorfotycznym (SCOPE - film panoramiczny).

Jak zlecić wywołanie filmu

Jeżeli chcielibyście Państwo wywołać film w naszym Laboratorium, prosimy o maila na adres redakcja@awans.net podając następujące informacje: rodzaj, producent filmu (np. film WITTNERCHROME 200D), format filmu (np. DS8, Super8, 16mm), ilość filmów do wywołania. Przy filmach przeterminowanych podać datę ważności. W wypadku mało znanych filmów lub kiedy nie wiemy, jakie informacje podać, proszę dołączyć zdjęcie opakowania filmu.

Otrzymają Państwo adres, na który należy wysłać film. Należy go odpowiednio zabezpieczyć do wysyłki (koperta z folią bąbelkową, ewentualnie pudełko z mocnej tektury), wysłać listem poleconym priorytet lub paczką priorytet. Przy filmach DS8 i 2x8mm należy podać, czy po wywołaniu film ma być przecięty wzdłuż i sklejony.

Termin wywołania - do 10 dni roboczych. Zdarza się jednak często, że film wywołamy w ciągu 3-4 dni od dnia otrzymania.

Przy filmach przeterminowanych nie dajemy żadnej gwarancji na pozytywny wynik wywołania.

Przed wysłaniem filmu przeterminowanego do wywołania proszę przeczytać: Warunki wywoływania filmów przeterminowanych

Kontakt - na e-mail redakcja@awans.net

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Warunki wywoływania filmów przeterminowanych

Wywołujący deklaruje wykonanie usługi wywołania filmu według najlepszej swojej wiedzy i doświadczenia oraz zachowanie należytej staranności. Jako że wynik wywołania przeterminowanych filmów zależy również od czynników niezależnych od Wywołującego, Wywołujący nie gwarantuje uzyskania jakiegokolwiek obrazu w wypadku wywoływania takich filmów. Wyschnięcie starego filmu może powodować sklejenia zwojów filmu podczas wywoływania, co będzie skutkować brakiem obrazu w miejscach sklejenia filmu. Wywołujący nie będzie udzielał żadnych odszkodowań ani nie będzie zwracał kosztów wywołania i wysłania filmu w wypadku, gdy efekty wywołania nie zadowolą klienta. Zlecenie wywołania filmu oznacza, że Zleceniodawca rozumie i zgadza się na te warunki.

Gdzie można kupić filmy DS8, Super8 i 16mm - linki

Przeterminowane, ale wciąż nadające się do użycia filmy czarno - białe 2x8mm i DS8 - TANIO

www.fotonegatyw.com - filmy ADOX, FOMA i Kodak

fotociemnia.pl - film ADOX

wittner-kinotechnik.de - filmy Kodak, Wittner, ORWO, FOMA

... no i oczywiście Allegro oraz e-bay, gdzie można czasem kupić przeterminowane, ale całkiem dobre filmy do kamery 8mm lub 16mm.

Flag Counter