| Historia filmu 16mm i innych amatorskich formatów filmowych |

Laboratorium Filmowe 8mm & 16mm

W A R A K O M S K I   L A B O R A T O R I U M     F I L M O W E     8 m m     1 6 m m     U L .     Ł O K I E T K A     7 8     1 6 - 4 0 0     S U W A Ł K I
K O N T A K T :     e - m a i l     r e d a k c j a @ a w a n s . n e t     t e l e f o n     5 0 8 7 0 1 0 3 4

Wywoływanie filmu Kodachrome w procesie negatywowym czarno - białym

Wywoływanie filmu Kodachrome w procesie negatywowym czarno - białym

Jak zlecić wywołanie filmu

Cennik

Warunki wywoływania filmów przeterminowanych

Gdzie można kupić filmy DS8, Super8 i 16mm

Wywoływanie filmu Kodachrome w procesie negatywowym czarno - białym

W chwili obecnej, gdziekolwiek na świecie, nie ma możliwości wywołania barwnych filmów Kodachrome. Do sporządzenia kąpieli wywołujących potrzebne są syntetyczne odczynniki, które produkowała jedynie firma Kodak, a obecnie ich nie produkuje. Jednak nadal można wywołać filmy Kodachrome na film czarno-biały, zarówno negatywowy, jak i pozytywowy. Film wywołany na negatyw podlega skanowaniu i otrzymuje się kopię filmu w postaci cyfrowej. Nasze Laboratorium oferuje wywołanie filmu na negatyw, ponieważ obraz uzyskany tą drogą jest lepszej jakości niż gdyby film był wywoływany odwracalnie na pozytyw. W tym przypadku są małe szanse na uzyskanie pozytywnych rezultatów. Przy wywoływaniu odwracalnym (na pozytyw) otrzymuje się obraz blady, o słabym kontraście. Duże znaczenie ma sposób przechowywania filmu do momentu wywołania. Jeżeli nie mamy informacji na ten temat, lepiej jest film wywołać na negatyw, a następnie skanować.

Poniżej przedstawione zdjęcia ilustrują wywołany negatyw czarno - biały Kodachrome, film zeskanowany w kolorze i jako film czarno - biały.

Film Kodachrome 40 wywołany na negatyw czarno - biały Film Kodachrome zeskanowany w kolorze Film Kodachrome zeskanowany w odcieniach szarości

Wywoływanie filmów Kodachrome z kamery w procesie negatywowym czarno - białym - Cennik

Usługa Koszt Uwagi
Uwaga! Koszty odesłania filmu oraz przecięcia i sklejenia filmu 2x8mm i DS8 nie są wliczone w cenę wywołania.
Filmy barwne Kodachrome wywoływane w procesie negatywowym czarno - białym
Wywołanie filmu Super8 o długości 15m lub 10m (kasetka) 80 zł
Wywołanie filmu 2x8mm o długości 7,5m 80 zł długość po wywołaniu - 15m filmu 8mm
Wywołanie filmu DS8 o długości 10m 80 zł długość po wywołaniu - 20m filmu Super 8mm
Wywołanie filmu 16mm o długości 30,5m 150 zł Uwaga. Film 16mm będzie przecięty na 2 odcinki po 15 metrów, a następnie sklejony!
Usługi dodatkowe
Koszt odesłania filmu do klienta - do 3 filmów. Poczta Polska, list polecony priorytetowy12 zł
Koszt odesłania filmu do klienta - od 4 do 7 filmów. Poczta Polska, paczka pocztowa priorytetowa14 zł
Wywołanie ekspresowe plus 80%
(65 zł --> 117 zł itd.)
Uwaga! Prosimy o maila z zapytaniem, czy usługa ekspresowa jest możliwa. Zależy to od aktualnych możliwości Laboratorium. W wypadku przyjęcia zamówienia termin wynosi 3 dni robocze (od otrzymania filmu do wywołania do wysyłki)
Przecięcie wzdłuż filmu 2x8mm lub DS8 na dwa odcinki 8mm plus sklejenie 10 zł
Wykonanie jednej sklejki klejem firmy KODAK 5 zł

Jak zlecić wywołanie filmu

Jeżeli chcielibyście Państwo wywołać film w naszym Laboratorium, prosimy o maila na adres redakcja@awans.net podając następujące informacje: rodzaj, producent filmu (np. film Kodachrome 40), format filmu (np. DS8, Super8, 16mm), ilość filmów do wywołania. Przy filmach przeterminowanych podać datę ważności. W wypadku mało znanych filmów lub kiedy nie wiemy, jakie informacje podać, proszę dołączyć zdjęcie opakowania filmu.

Otrzymają Państwo adres, na który należy wysłać film. Należy go odpowiednio zabezpieczyć do wysyłki (koperta z folią bąbelkową, ewentualnie pudełko z mocnej tektury), wysłać listem poleconym priorytet lub paczką priorytet. Przy filmach DS8 i 2x8mm należy podać, czy po wywołaniu film ma być przecięty wzdłuż i sklejony.

Termin wywołania - do 10 dni roboczych. Zdarza się jednak często, że film wywołamy w ciągu 3-4 dni od dnia otrzymania.

Przy filmach przeterminowanych nie dajemy żadnej gwarancji na pozytywny wynik wywołania.

Przed wysłaniem filmu przeterminowanego do wywołania proszę przeczytać: Warunki wywoływania filmów przeterminowanych

Kontakt - na e-mail redakcja@awans.net

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Warunki wywoływania filmów przeterminowanych

Wywołujący deklaruje wykonanie usługi wywołania filmu według najlepszej swojej wiedzy i doświadczenia oraz zachowanie należytej staranności. Jako że wynik wywołania przeterminowanych filmów zależy również od czynników niezależnych od Wywołującego, Wywołujący nie gwarantuje uzyskania jakiegokolwiek obrazu w wypadku wywoływania takich filmów. Wyschnięcie starego filmu może powodować sklejenia zwojów filmu podczas wywoływania, co będzie skutkować brakiem obrazu w miejscach sklejenia filmu. Wywołujący nie będzie udzielał żadnych odszkodowań ani nie będzie zwracał kosztów wywołania i wysłania filmu w wypadku, gdy efekty wywołania nie zadowolą klienta. Zlecenie wywołania filmu oznacza, że Zleceniodawca rozumie i zgadza się na te warunki.

Gdzie można kupić filmy DS8, Super8 i 16mm - linki

Przeterminowane, ale wciąż nadające się do użycia filmy czarno - białe 2x8mm i DS8 - TANIO

www.fotonegatyw.com - filmy ADOX, FOMA i Kodak

fotociemnia.pl - film ADOX

wittner-kinotechnik.de - filmy Kodak, Wittner, ORWO, FOMA

... no i oczywiście Allegro oraz e-bay, gdzie można czasem kupić przeterminowane, ale całkiem dobre filmy do kamery 8mm lub 16mm.

Flag Counter