| Historia filmu 16mm i innych amatorskich formatów filmowych | Wywoływanie filmów Super8, 2x8mm, DS8 i 16mm |

| Sprzęt 16mm i 8mm | Sklep - filmy i sprzęt 16mm, 8mm, 35mm | Wspomnienia kinooperatorów | O sobie |

| Film 16mm panoramiczny - SCOPE |


Film 16mm

Koreksy do wywoływania filmów 8mm i 16mm

Koreks ŁOMO LOMO UPB-1A


Koreks ŁOMO LOMO UPB-1A

Fabryczna instrukcja obsługi koreksu LOMO UPB-1A. LOMO UPB-1A Manual

KOREKS UNIWERSALNY UPB-1A. Instrukcja obsługi
1. WSTĘP. Koreks uniwersalny UPB-1A przeznaczony jest to wywoływania czarno-białych i barwnych filmów 8mm, 16mm i 35mm o długości do 15 metrów w procesie negatywowym i odwracalnym.
2. DANE TECHNICZNE. W koreksie można wywołać jeden film 8mm lub jeden film 16mm lub jeden film 35mm lub dwa filmy 8mm lub dwa filmy 16mm lub jeden film 8mm i jeden film 16mm. Wymagana ilość roztworu dla jednego filmu 8 mm lub jedengo filmu 16mm - 1 litr.
Wymagana ilość roztworu dla jednego filmu 8mm i jednego filmu 16mm lub jednego filmu 35mm lub dwóch filmów 8 mm lub dwóch filmów 16mm - 2 litry.
Średnica - 300mm, wysokość - 125mm, masa - 1,6 kg.
3. SKŁAD ZESTAWU. Koreks - szt. 1, pierścień - szt. 1, tuleja - szt. 1, instrukcja - szt. 1.
4. BUDOWA KORREKSA. Koreks składa się z korpusu 1 ze sztucerem 2 i odpływem 3 (do wylewania roztworów i wlewania wody), pokrywki 4 i szpuli 5 (rys. 3), składającej się z jednego gładkiego pierścienia 6 i dwóch spiral - dolnej 7 i górnej 8, tulei 9, pierścienia 10, śruby 11 i uchwytu 12.
Z części 6-12 można zestawić zarówno jednopiętrową, jak też dwupiętrową szpulę.
5. PORZĄDEK RABOTY. Otworzyć pokrywkę, odkręcić uchwyt 12 i rozebrać koreks. Przed zakładaniem filmu, na spód koreksu należy wkręcić śrubę 10, którą przed zamknięciem koreksu trzeba wykręcić. Nawijanie filmu przeprowadzać w ciemności. Aby zamocować film w spirali, należy go umieścić w wyciętym rowku w dolnej spirali. Film należy nawijać emulsją na zewnątrz. W celu prawidłowego nawinięcia filmu, należy go trzymać pod kątem w stosunku do płaszczyzny spirali.
5. 1. Zakładanie jednego filmu 8mm.
5. 2. Zakładanie jednego filmu 16mm.
5. 3. Zakładanie jednego filmu 35mm.
5. 4. Zakładanie dwóch filmów 8mm.
5. 5. Zakładanie jednego filmu 8mm i jednego filmu 16mm.
5. 6. Zakładanie dwóch filmów 16mm.