| Historia filmu 16mm i innych amatorskich formatów filmowych |

Laboratorium Filmowe 8mm & 16mm

W A R A K O M S K I   L A B O R A T O R I U M     F I L M O W E     8 m m     1 6 m m     U L .     Ł O K I E T K A     7 8     1 6 - 4 0 0     S U W A Ł K I
K O N T A K T :     e - m a i l     r e d a k c j a @ a w a n s . n e t     t e l e f o n     5 0 8 7 0 1 0 3 4

PROSZĘ WYBRAĆ RODZAJ FILMU, KLIKAJĄC NA OBRAZEK PONIŻEJ

wywoływanie czarno-białych filmów z kamery 8mm Super8 i 16mm Wywoływanie filmów z kamery ORWOCHROM i SVEMA kolor Wywoływanie filmów Super8, 16mm, proces E-6 Wywoływanie filmów Super8, 16mm, Kodachrome

W wielu domach leżą nie wywołane filmy sprzed wielu lat. Szkoda, aby utrwalone na nich chwile przepadły na zawsze.

Nasze Laboratorium specjalizuje się w wywoływaniu przeterminowanych filmów Super8, 2x8mm, DS8 i 16mm firm ORWO, SVEMA, KODAK (także Kodachrome) i innych. Wywołujemy również współcześnie produkowane filmy firm KODAK, ADOX, WITTNER, FOMA i innych.

Wywołujemy filmy naświetlone nawet 50 lat temu. Możliwe jest uzyskanie z takich filmów dobrego obrazu. Specjalizujemy się w wywoływaniu takich filmów - posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Do wywołania każdego filmu podchodzimy indywidualnie, w zależności od wieku i rodzaju filmu. Wszystkie kąpiele zestawiamy sami, dostosowując ich skład do wieku filmu. Nowe filmy wywołujemy w standardowych procesach.

Flag Counter